Misyon – Vizyon

MİSYON

İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını ona doğal ve modern olanaklar çevrelemiş olarak sunmak. Öncelikle doğal yuva ihtiyacı “sağlam zemine” oturtmak sonra modern mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylece yüceltmek. Gelecek kuşakların “doğayı korumayı öğrenerek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

VİZYON

Temeli insana ve doğaya saygı olan bireyin doğallıyla bağını koparmadan modern mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmamızı sağlamak ve bu sayede “yaşam mimarlığı” felsefemizin hiç bir ayrıntısını gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.

 

2017-12-19T12:32:06+00:00