Prensiplerimiz

Müşteri Odaklılık: Müşteri odaklılık şirketin tüm fonksiyonlarında müşteriyi ön plana çıkarmaktır. Akbulut için müşteri en önemli öz varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sıradadır ve işleyişi, hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri onun üzerine kurulmuştur.

Sosyal Sorumluluk: Akbulut taşıdığı sosyal sorumluluk çerçevesinde doğaya, eğitime, bilime ve toplumsal yaşama katkıda bulunmak için çaba gösterir.

Güvenilirlik: Konut gibi kalıcı değerler üreten bir grup olarak güvenilirlik birinci derecede önemlidir ve bu alanda maksimum özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktadır.

Yenilikçilik: Her zaman yeniliğe açık olmak, hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izlemek başarıda en önemli etkenlerden biridir.

Özdisiplin: Özdisiplin özgüveni de beraberinde getirir. Çalışanlarımız bunun bilincindedir.

 

2017-12-19T12:30:30+00:00